Interaktivna tabla IO2 90″ VISION

Availability:

Available on backorder


  • Interaktivna tabla IO2 VISION Dual Touch sa najnovijom DViT tehnologijom omogućava lako pisanje dodirom prsta ili olovke.
  • VISION Dual Touch  je Plug and Play što znači da je odmah spremna za rad priključenjem sa USB koblom na računar.
  • Dva korisnika istovremeno mogu da rade na njoj.
  • Uz interaktivnu tablu se isporučuje sotver za kalibraciju i softver VISION Studio sa trajnom licencom.
  • Garancija 24 meseci
  • Dostupna u dimenzijama: 90″
  • Format 16:10

75.600,00 rsd Sa PDV-om

Available on backorder

Uporedi

Ineteraktivna tabla IO2 našla je svoju primenu  u obrazovnim institucijama ali i u savremenom poslovanju. Jednostavan i lak pristup omogućava svim korisnicima različitih uzrasta korišćenje interaktivne table samo dodirom prsta ili olovke za tablu.

Ineteraktivna tabla IO2  je  magnetna pametna tabla napravljena od kvalitetnog emajliranog čelika koja poseduje ugrađene optičke senzore po čijem principu i radi.  Uz tablu dobijate obrazovni softver i alat za kalibraciju. Softver i alat za kalibraciju instalirate na računar koji ćete koristiti uz interaktivnu tablu. Da bi ste koristili tablu kao interaktivnu, potrebno je da povežete tablu i računar USB kablom i projektor sa računarom.

Nakon što dobijete projektovanu sliku na tabli, pokretanjem alata za kalibraciju podešavate optičku preciznost dodira. Tačnost vašeg dodira na tabli zavisiće od kalibracije i brzine Vašeg računara. Nakon što ste to uradili spremni ste za rad na tabli. Pored softvera koji dobijate uz tablu, možete koristiti sve što koristite na računaru jer Vašim dodirom prsta vi upravljate tablom.

Uz Vision Interactive touch isporučuje se inovativni softver Vision.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I PODEŠAVANJE INETRAKTIVE TABLE IO2 VISION

Uz interaktivnu tablu stigao je i CD sa osnovnim instalacionim programom za njeno korišćenje i drajverima koji omogućavaju hardversko prepoznavanje između table i računara.

 

 

 

CD sadrzi sledeće fajlove:

 

 

Sa CD-a prvo instalirati korisnički program: MOLYStudio V5.4.0.5_20160421NT.exe. Kada se instalacija završi, instalirati drajvere za Interaktivnu tablu: IWBDriver_IO10000_v1.0.17_20160126.exe

Instaliranje drajvera za interaktivnu tablu IO2

Zavisno od Windows operativnog sistema na računaru, u donjem desnom uglu u task baru pojaviće se ikonica “WhiteBoardDriver” crvene boje kao na slici (ili će se naći ispod leve strelice – zavisno od podešavanja Windows-a).

Sa USB (muško-ženski) produžnim kabelom, koji je isporučen sa tablom, priključiti tablu u donjem levom uglu sa USB portom na računaru na kome će tabla biti korišćena.

Nakon ove akcije, Windows sistem (ako je uredno instaliran), mora prepoznati prisustvo interaktivne table kao perifernog uređaja i ikonica “WhiteBoarDriver”. Mora dobiti zelenu boju kao na slici

 

Ovo je znak da je računar prepoznao interaktivnu tablu kao novi periferni uređaj. Preduzeti dalju akciju podešavanja i kalibracije.

Povezivanje interaktivne table sa računarom

 

U gornjem levom i gornjem desnom uglu table (ispod velikih sivih poklopaca) postoje optički senzori koji svojim ukrštanjem signala registruju tačan položaj dodira na tabli. Dodatna indikacija kvalitetnog povezivanja table i računara je i to da su se na svakom od tih senzora (gledajući ispod velikih sivih poklopaca u ravni table) upalile po dve crvene diode, kao na slici.

 

 

 

 

 

Reflektujuća traka (od koje se odbijaju optički signali), koja se nalazi na unutrašnjim rubovima rama sa leve, sa desne strane i dole, mora biti fizički čista.

Povezivanje projektora sa računarom

 

Povezivati projektor sa računarom, na koji je uključena interaktivna tabla. Plasirati projekciju slike (slika desktop računara) na radnu površinu interaktivne table. Obratiti pažnju da projekcija slike ne izlazi iz okvira radne površine i da je njena ivica udaljena od samog rama table minimalno 1,5 – 2cm.

PRISTUPANJE PODEŠAVANJU I KALIBRACIJI INTERAKTIVNE TABLE VISION IO2

 

 

Levim klikom miša, NA RAČUNARU, na ikonicu u donjem desnom uglu ekrana računara u task baru “WhiteBoardDriver”, koja je zelena, otvara se meni.

levim klikom na “Image view”.

Pa na “Adjust signal” dobija se slika statusa levog i desnog optičkog senzora table. Ta slika treba da izgleda ovako.

Iz ovog statusa izlazi se levim klikom miša na “OK” NA RAČUNARU.

 

 

Ponovo levi klik na ikonicu u donjem desnom uglu ekrana računara u task baru na

 “WhiteBoardDriver”, koja je zelena.

Pa levim klikom na “Image view”

Pa levi klik na “Adjust optical axis”. Sve i dalje obavezno raditi KLIKOVIMA MIŠA NA RAČUNARU, jer još uvek nije usaglašen međusobni rad ova dva uređaja.

Podešavanje osa na radnoj površini table

Pojaviće se sledeća slika na interaktivnoj tabli VISION IO2.
Dodirnuti sam ugao table “olovkom” (koja je isporučena sa tablom) po par sekundi dok se prikazani reper – crveni kružić ne pokaže na slici na sledećem mestu (gore levo u ćošku radne površine table, dole levo, gore desno i na kraju dole desno). Zatim redom ponoviti postupak za sve uglove table. Ovom akcijom su podešene ose radne površine table.

Posle ove akcije na momenat će ikonica u task baru “WhiteBoardDriver” pocrveneti i ponovo se vratiti u zelenu boju. Krenuti u kalibraciju interaktivne table u odnosu na desktop računar i projektovanu sliku sa projektora na tablu.

Krenuti u kalibraciju interaktivne table u odnosu na desktop računar i projektovanu sliku sa projektora na tablu

  1. Kliknuti (NA RAČUNARU) na ikonicu “WhiteBoardDriver“.
  2. Zatim levim klikom na “Adjust“.
  3. Iz ponuđenog menija levim klikom miša na “16points calibration”, što nudi kalibraciju table u 16 tačaka.

Pojaviće se sledeća slika

Dobijenom olovkom, što preciznije (pod uglom od približno 90stepeni u odnosu na radnu površinu table), redom dodirunuti tablu u svakoj crveno ponuđenoj tački – krstiću table dok se ponuđeni reper ne premesti na sledeću tačku u ponudi. Kalibracija tj. ponuda dodirivanja table ide od gore prema dole, sa leva u desno dok se ne dodirne i poslednja taču od 16 ponuđenih.

Ako nešto nije dobro urađeno (sumnja u preciznost pogađanja tačaka ili je neka od tačaka preskočena), iz ovog menija izaći klikom na taster “Esc” na računaru. Ponovo iz menija “WhiteBoardDriver”, izaberete “Adjust”, “16points calibration” i ponoviti kalibraciju u 16 tačaka.

Nakon uspešnog završetka kalibracije pojaviće se sledeća slika, koja znači da elektronika interaktivne table prihvata. Snima status podešavanja, kalibraciju i time je ceo postupak završen. Ponovo će ikonica u task baru “WhiteBoardDriver” na kratko pocrveneti i vratiti se u zelenu boju.

Sada pri dodiru olovkom interaktivne table na bilo kom mestu na tabli (ako je kalibracija uredno urađena) tačka dodira olovke mora da se poklapa sa tačkom reakcije na projektovanoj slici koju plasira projektor.

Sada interaktivna tabla VISION IO2 može da se koristiti kao računarev ekran osetljiv na dodir. Pokretanje programa na dekstopu se radi dvostrukim uzastopnim dodirom olovkom na izabrani program (kao levi dvoklik miša na računaru). Duže zadržavanje olovke na jednom mestu na tabli je isto kao akcija desnog klika na mišu računara.

CEO POSUPAK INSTALACIJE I PODEŠAVANJA INTERAKTIVNE TABLE JE OVIM ZAVRŠEN.

Ako se u radu pojavi greška između pozicije dodira table i njene tačke reagovanja (pomeren projektor, pomerena projektovana slika na tablu ili sama tabla), akciju kalibracije treba uraditi ponovo.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Interaktivna tabla IO2 90″ VISION”

There are no reviews yet.