, ,

Hlorni granulat 200gr


Način primene:
Bazeni sa običnom vodom -prvo punjenje bazena superhlorisanje : 10-20 g na 1 m³ vode. Rastvoriti granulat u odgovarajućoj posudi i tako rastvoren dozirati po obodu bazena.
Za redovno održavanje nivoa hlora svakodnevno dodavati Hlorni granulat u količini od 1-2 g na 1m³ vode. Dezinfekcija se vrši naveče u periodu kada nema kupača.
Bazeni sa termomineralnom vodom – dva puta dnevno dodavati 50-55 g na 1 m³ vode. Hlorni granulat rastvoriti u adekvatnoj posudi i tako rastvoren dozirati po obodu bazena. Dezinfekcija se vrši ujutru i uveče, u periodu kada nema kupača.
Dezinfekcija vode za piće u postrojenjima za preradu vode, u zavisnosti od stepena kontaminiranosti vode mikroorganizmima- dodavati 1,5-2 g na 1 m³ vode, rastvoriti granulat u odgovarajućoj posudi i tako rastvoren proizvod dozirati preko pumpe. Voda za piće se može koristiti nakon 10-30 minuta posle potpunog rastvaranja, a nivo slobodnog rezidualnog hlora treba da bude u intervalu 0,3-0,5 mg/l.
Dezinfekcija vode u bunarima i rezervoarima – dozirati 15-20 g granulata na 1 m³ vode. Granulat rastvoriti u adekvatnoj posudi i direktno sipati u bunar ili rezervoar. Dezinfikovana voda je pogodna za piće nakon 2 časa, a nivo slobodnog rezidualnog hlora treba da bude u intervalu 0,3-0,5 mg/l.
Obavezno proveriti higijensku ispravnost vode za piće da bi se ispoštovali svi parametri ispravnosti vode.
Kod pripreme koncentrovanog rastvora Hlornog granulata i vode potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočare. U slučaju nepažnje kod pripreme koncentrata postupiti po priloženom upustvu za upotrebu

Dezinfekcionu efikasnost proizvoda kontroliše Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut″.

700,00 rsd Sa PDV-om

Uporedi

Sastav:
100g granulata sadrži 100g Natrijum dihloroizocijanurata dihidrata,
CAS broj: 51580-86-0
Osobine:
Granule bele boje karakterističnog mirisa na hlor.
Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara.
Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ. faecalis, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV.
Namena:
Dezinfekcija vode u bazenima za rekreaciju i rehabilitaciju, vode za piće, opreme, površina, predmeta, sanitarnih čvorova i svih drugih uređaja koji nisu osetljivi na korozivno dejstvo hlora.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Hlorni granulat 200gr”

There are no reviews yet.