π ≈ 3,14159

Drago nam je da Vam možemo predstaviti naše nove proizvode, izvedene iz našeg standardnog proizvodnog programa ali prilagođene specifičnim potrebama kupaca.

Izdvojili bi iz orman u obliku slova (π) kao nešto jedinstveno na našem tržištu.

Ormar je izraðen od univera debljine 18 mm završno obraðen ABS kant trakom. Elementi su spojeni montažno demontažnom vezom.Korpusi se  rade u dezenima po želji kupca.

Pi ili π je matematička konstanta, danas široko primenjivana u matematici i fizici. Njena približna vrednost je 3,14159, a definiše se kao odnos obima i prečnika kruga ili kao odnos površinakruga i kvadrata nad njegovim poluprečnikom. Pi je takođe poznato i kao Arhimedova konstanta[1] (ne treba ga mešati sa Arhimedovim brojem) ili Ludolfov broj[2]. U praksi se beleži malim grčkim slovom π a u srpskom jeziku je pravilno pisati i pi. Oznaka za broj pi potiče od grčke reči perimetar (περίμετρος). U matematiku ju je uveo Vilijam Džouns 1707. godine, a popularizovao ju je Leonard Ojler 1737.

Izvor: Wikipedija

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B8