π ≈ 3,14159

Drago nam je da Vam možemo predstaviti naše nove proizvode, izvedene iz našeg standardnog proizvodnog programa ali prilagođene specifičnim potrebama kupaca.

Izdvojili bi iz orman u obliku slova (π) kao nešto jedinstveno na našem tržištu.

Ormar je izraðen od univera debljine 18 mm završno obraðen ABS kant trakom. Elementi su spojeni montažno demontažnom vezom.Korpusi se  rade u dezenima po želji kupca.

Пи или π је математичка константа, данас широко примењивана у математици и физици. Њена приближна вредност је 3,14159, а дефинише се као однос обима и пречника круга или као однос површинакруга и квадрата над његовим полупречником. Пи је такође познато и као Архимедова константа[1] (не треба га мешати са Архимедовим бројем) или Лудолфов број[2]. У пракси се бележи малим грчким словом π а у српском језику је правилно писати и пи. Ознака за број пи потиче од грчке речи периметар (περίμετρος). У математику ју је увео Вилијам Џоунс 1707. године, а популаризовао ју је Леонард Ојлер 1737.

Izvor: Wikipedija

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9F%D0%B8